Roberto Salbitani, ottobre 2003, Fotografia Reflex

 H